FluidicLab Drop-Surf微液滴生成油

Drop-Surf 微滴生成油专为稳定高效地生产油包水微滴设计,可广泛应用于数字 PCR、细胞培养、分子生物学检测中。

分类: 标签:

描述

FluidicLab Drop-Surf微液滴生成油插图 FluidicLab Drop-Surf微液滴生成油插图1 FluidicLab Drop-Surf微液滴生成油插图2